I'm John Mac

Pay monthly Web Design and Freelancer Consulting

Monthly support, advice, and consulting for website owners, new freelancers and online business owners.

International Clients (USD)
Norwegian Clients (NOK)

Monthly WordPress, Shopify and business support and Consulting

VIP technical and business support

For only a handful of regular customers and clients, I offer technical advice, support, and business consulting via e-mail on a monthly basis. 

Are you a WordPress or Shopify website owner and run a business? Or blogger, entrepreneur, or startup and want dedicated support and somebody on your side?

By becoming a VIP support member you will have access to all my best advice, do small updates or little fixes.

I will also advice on workflow productivity and boost your entrepreneurial mindset.
Join for only $39/monthly

International Clients

Månedlig WordPress, Shopify og business support and veiledning

VIP teknisk og 'business' support

For et begrenset antall faste kunder følger jeg opp teknisk veiledning, support, og rådgivning via e-mail på en månedlig basis.

Driver du en webside med WordPress eller Shopify og har en virksomhet? Har du en blogg, er en online entrepreneur og ønsker support og en fast partner i fremdriften?

Registrerer du deg å blir et VIP support medlem får til tilgang til dedikert tid av meg, mine beste tips, utføre små endringer og oppdateringer.

Jeg vil også motivere og veilede for optimalisering av 'workflow' og produktivitet slik at vi forbedrer både driften og motivasjonen.
Start i dag for kr.290 pr.mnd

Norwegian Clients

menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Share via
Copy link